מוצרים רבים מורכבים מסוגים שונים של סיבים. מכל חומר מתפרקים סיבים אשר לא ניתן לראות ללא ציוד מעבדתי ואנשים מקצוע מתאימים.

בזירות עבירה פלילית / אזרחית נערכות בדיקות של אנשי מקצוע אשר עומלים על לקיחת דגימות שונות לצורך זיהוי סיבים ומציאת ראיות.

מקרה שהיה- נשלחה מעטפה במסגרת ניסיון סחיטה לאדם אשר מאוים. על גבי הדף שמודפס נמצאו סיבי בגד אותו לבש הנאשם.

מומחי הפורום הפלילי נשאלו האם ניתן לקבוע בוודאות שמדובר בסיבים של בגד ספציפי או שניתן להטיל ספק במסקנת המעבדה.