מומחי הפורום הפלילי יערכו עבורכם חישובים של מסלול הקליע על מנת להפריך/להוכיח אפשרויות וכיווני ירי.

ישנה חשיבות רבה בקבלת חוות דעת ממומחה בבליסטיקה על מנת להראות כיווני ירי נוספים ובחינת קווי הגנה נוספים.