גרפולוגיה פורנזית (משפטית) והשוואת מסמכים

הגרפולוגיה המשפטית (פורנזית), בניגוד לגרפולוגיה האישיותית, פסיכולוגית, מתרכזת אך ורק בתכונות כתב היד עצמו מבלי לאבחן ניתוח אישיותי-פסיכולוגי.

מכך מובן מאליו כי על הגרפולוג המשפטי להיות בעל הכשרה, ידע וכישורים מיוחדים המאפשרים לו לבחון טקסטים, להשוות חתימות ולזהות כתבי יד תוך השוואה של סימני כתב.

גרפולוגיה משפטית נדרשת לצורך השוואה של כתבי יד וחתימות, שופטים רבים משתמשים בחוות דעתם של מומחים בתחום גרפולוגיה משפטית לצורך עזרה בתיקים משפטיים וכצורך להתחקות אחר האמת, גרפולוג משפטי בוחן את מרכיבי כתב היד והחתימות על המסמכים שהוגשו בפניו ובין היתר מבצע בדיקות שטף דיו, לחץ כתב, תנועות מוטוריות אופייניות, אלמנטים גרפיים ייחודיים בכתב היד ועוד.

המומחים ב"פורום הפלילי" בתחום הגרפולוגיה המשפטית משתמשים במכשור מקצועי לצורך הבדיקה. המכשור כולל: תאורה אופטית, צילומי מעבדה, מיקרוסקופ, תוכנות לעיבוד רזולוציה, תוכנות לעיבוד תמונה ועוד.

קיימת נטייה לטעות בהבדלים שבין גרפולוגיה משפטית לבין השוואת מסמכים, השוואת מסמכים הוא תחום שונה לחלוטין, בתחום זה נדרש מהמומחה לבדוק את אמינות המסמכים עצמם ולא את כתב היד והחתימות שבהן, כלומר מומחים בתחום של השוואת מסמכים בודקים פרמטרים כגון : גיל המסמך, גיל הדיו, סוג הנייר, סוג ההדפסה, סוג הדיו ועוד בדיקות כימיות נוספות שמקורן במז"פ.

להלן סוגי הבדיקות הנערכות בפורום הפלילי:

 • השוואת כתבי יד וחתימות בחשד לזיוף / זיהוי והשוואת כתבי יד.
 • איתור זיופי חתימות על מסמכים / אימות חתימות בדיקת זיוף חתימה.
 • זיהוי ואימות חתימות במסמכים שונים / זיהוי והשוואת חתימות.
 • בדיקת זיופי חתימות על ספחי אשראי / המחאות / תעודות משלוח.
 • השוואת כתבי יד במכתבי איומים / השוואת כתובות גרפיטי.
 • בדיקות מיקרוסקופיות ומעבדתיות לכתבי יד, מסמכים וחתימות.
 • בדיקות דיו, בדיקת גיל מסמך, השוואת לחץ כתב.
 • כתיבת חוות הדעת מתבצעות בנוסח המשפטי ע"פ התקן המקובל בבתי המשפט.
 • הכנת עורכי דין לקראת חקירה נגדית של מומחה (גרפולוג).
 • מתן עדות מומחה לגרפולוגיה משפטית בבית משפט.
 • הגעת גרפולוג לרשם לענייני ירושה לבדיקת חתימה על ירושה או צוואה מקורית.
 • בדיקת זיוף חתימות על מוצרי ערך ואמנות.