פורום פלילי

החתימו חולה סופני על צוואה

במקרה שהגיע לפתחנו לצורך כתיבת חוות דעת לעניין כשירות חולה סופני לחתימה על צוואה הוכחנו על ידי חוות דעת מומחה כי המנוח לא היה כשיר לחתום על הצוואה ויורשיו קיבלו את ירושתם בחזרה.

קביעת כשירות לערוך צוואה ולחתום עליה, באדם מעל גיל 65 חייבת להסתמך על הערכת מצבו כולל הערכה קוגניטיבית ונפשית באותו יום או בסמוך מאוד לחתימה. נהוג לבדוק התייחסות ספציפית של האדם לגבי הרכב רכושו, להעריך את שיקול הדעת, שיפוט ויכולת לקיחת החלטות נכונות ומבוססות וכמובן להעריך את המודעות על ההשלכות העתידיות בהתאם להחלטות בצוואה.

אי כשירות לחתימה על צוואה יכול להיות בעקבות מחלה סופני, התחלה של דמנציה ועוד.

בשלב התחלתי של דמנציה הביטוי העיקרי הינו ירידה ביכולת אינטלקטואלית ובתפקוד מוחי מורכב. בשלב זה, האדם יכול לתפקד סביר בתפקוד בסיסי יומי שגרתי. לכן, ברוב המקרים האבחנה של דמנציה נעשית מאוחר יותר, רק כאשר מופיעים תסמינים בולטים.

במקרים של מחלות סופניות יכולה להופיע בשלבים מאוחרים של המחלה מאפיינים היכולים למנוע מהחולה קבלת החלטות ושיקול דעת בריא.

הפעולה המשפטית של עריכת צוואה וחתימה על המסמך משפטי דורשת תפקוד מנטאלי ברמה גבוהה: חשיבה הגיונית, תכנון, הבנה, שיקול דעת ושיפוט בהתאם. לכן ישנו הכרח רפואי בהערכה קוגניטיבית ונפשית מקצועית בעת החתימה. לא מספיקה התרשמות סובייקטיבית שהאדם "צלול".