חוות דעת בנוגע לשחרור מאשפוז\מעצר, אי כשירות לעמוד לדין ואי שפיות, ענישה מופחתת בנסיבות מיוחדות, תסקיר קורבן, מסוגלות הורית, הערכת מסוכנות, תכניות שיקום אסיר הינם קו הגנה אשר חייבים לשקול בהליך הפלילי.

לרשות הפורום הפלילי עומדים מיטב המומחים אשר יבחנו עבורכם את האפשרות לקבל חוות דעת לעניין זה.

אי שפיות בביצוע עבירה, סעיף 34 ח' לחוק העונשין קובע כי:

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש –

(1)   להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או

(2)   להימנע מעשיית המעשה.

במשפט הפלילי קימות שתי טענות הגנה אשר נוגעות למצבו/ כשירותו הנפשית של הנאשם:

האחת, אי שפיות בעת ביצוע העבירה, שהיא טענה הנוגעת למועד ביצוע העבירה. על פניו מאוד קשה להוכיח כי במועד ביצוע העבירה לא היה הנאשם כשיר בעת ביצוע העבירה למעשיו. לא פעם נדרש בית המשפט לחוות דעת מקצועית של פסיכיאטר אשר יבדוק האם הנאשם היה מודע למעשיו בעת ביצוע העבירה.

הטענה השנייה נוגעת למצבו הנפשי של הנאשם ביום העמדתו לדין. במידה ויקבע מומחה בתחום הפסיכיאטריה כי הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין בשל מצבו הנפשי אזי יתכן ויותלה משפטו של הנאשם, והנאשם יופנה לטיפול ו/או אשפוז פסיכיאטרי.

קביעתו של הפסיכיאטר המחוזי אינה סופית וניתנת לביקורת על ידי חוות דעת פסיכיאטרית פרטית נגדית.

יש לזכור כי יפה שעה אחת קודם, פניה לפסיכיאטר על מנת לבדוק אפשרות לטענת הגנה זו מומלצת כבר בשלב ההתחלתי של החקירה.