המחשב הינו "כלי" אשר דרכו ניתן להגיע למידע רב (גם אם נמחק) אודות פעולות ו/או המשתמשים בו.

במשטרת ישראל פועלת כיום יחידת סייבר. היחידה הוקמה בשל הצורך לעקוב אחר "עברייני אינטרנט" אשר מתחזים ו/או פועלים בשמם ברשת ומבצעים עבירות מין/ מרמה/ איומים ועוד.

ב"פורום רופאים" הוקם צוות אנשי מקצוע מיומן ומנוסה אשר עוסק בתחום זה זמן רב ואף נדרש לעיתים לסייע למערכת הביטחון בחקירות בתחום.