ראיה פורנזית היא כל חפץ, חומר, סימן או מצב שניתן לבידוד, בדיקה ופירוש. הראיות הפורנזיות יכולות להעיד על תרחיש מסוים.

חקירות פורנזיות נעשות גם לצרכים אזרחיים, היות ובדיקת ראיות פורנזיות יכולה להצביע על מקור של חומרים או מקורן של תקלות, ועל נושאי האחריות לתקלות אלו. תחומים אזרחיים שונים נשענים על המדע הפורנזי, ובהם תעשייה, חקלאות, צרכנות/ קניין רוחני, ביטוח ואישות.

בפן הפלילי, הראיות הפורנזיות נמצאות בכל זירות העבירה ובכל מקום שבו אירע אירוע מעורר מחלוקת: דירה, משרד, מגרש חניה ועוד. הראיות הפורנזיות הן אותם חפצים, חומרים, מסמכים וניירות, סימנים ומצבים היכולים לעזור לנו בבואנו לשפוט או להעריך אירועים שנויים במחלוקת.

גם אם הראיה מוסתרת או אינה נראית לעיין, אין פירוש הדבר שהראיה אינה עמידה.

מחד, DNA, עקבות נעל, טביעות אצבע וכדומה הן ראיות בעלות אורך חיים ארוך מאוד. ומאידך, סוגי הראיות הפורנזיות הפחות עמידות עם נטייה "להעלם" מזירת האירוע כוללות מתוכן ראיות כגון: סיבים, שרידי ירי, אבקות בתפזורת, שבבי צבע, נוזלים מסוימים וכדומה.

בעת העבודה ואיסוף הראיות הפורנזיות קיימת חשיבות מרובה מבחינה מקצועית כגון: אילו ראויות ניתן להפיק ממוצג מסוים, כיצד ניתן להפיק את כל הראיות מהמוצג, סדר העבודה הנכון להפקת כל הראיות האפשריות, משמעותו של כל מוצג מבחינה ראייתית ומה משמעותה של כל ראיה וראיה.

בסיום בדיקת זירת העבירה תכתב חוות דעת, לעיתים, חוות דעת זו נגדית לחוות הדעת של המחלקה לזיהוי פלילי במשטרה.

חוות הדעת כוללות התייחסות למספר נקודות:

  • בדיקת המוצגים באופן עצמאי
  • בדיקת מוצגים אשר נבחנו במחלקה לזיהוי פלילי
  • בדיקת תיקי העבודה ו"שרשרת מוצג" של המחלקה לזיהוי פלילי
  • מתן כל הפירושים האפשריים לממצאים שנמצאו, על סמך בדיקה של כל ההליך המשטרתי, החל מזירת עבירה ועד לבדיקות המעבדה
  • בדיקת היתכנות של תרחישים נוספים

בחינתן של הראיות הפורנזיות יכולה להעניק מידע באשר לקיום מגע בין שני גופים וכמו כן ניתן לקבוע מהו סוג המגע ו/או האינטראקציה.

בחינת ראיה פורנזית הנעשית במועד המתאים, עשויה למנוע הליכים משפטיים ועוגמת נפש מיותרת.

דוגמא: ברוב המקרים של ירי לא ניתן למצוא על החשוד שרידי ירי (אם בשל עמידות הראיות ואם לאור הזמן שחלף), וכאשר אלה נמצאים – מספר החלקיקים הוא קטן. במידה ועברו 5-6 שעות בין אירוע הירי לבין נטילת המדגם, לחלקיקים יש "הרבה זמן להעלם".

הניסיון המצטבר מראה, שמעבר ל-10 שעות מאז הירי, אין מוצאים ממצאים חיוביים על חשודים.