אם המרב"ד (המכון לבטיחות בדרכים) קבע כי אתם סובלים מאי התאמה אישיותית ושלל את רישיונכם. מדובר פעמיים רבות באובדן הניידות, אובדן הפרנסה.

גזירה זאת אינה סוף פסוק. ניתן לתקוף את החלטת המרב"ד.

מומחי הפורום הפלילי בעלי ניסיון רב בכתיבת חוות דעת ועריכת מבחנים אשר מאפשרים לנהגים אשר רישיונם נשלל לערר על ההחלטה ולבחון אפשרות טיפולית / איבחונית לקבל את הרישיון בחזרה.