עריכת חוות דעת פסיכיאטרית לבית המשפט

חוות דעת פסיכיאטרית מהווה חוות דעת רפואית לכל דבר ועניין. חוות הדעת הפסיכיאטרית יכולה להינתן מטעם כל אחד מהצדדים המתדיינים בפני בית המשפט, על ידי עורכי הדין, או מטעם מומחה של בית המשפט עצמו.

חוות דעת רפואית הנה כלי עזר חשוב ביותר עבור השופט בעת מתן ההחלטה ו/או פסק הדין ולכן ב"פורום הפלילי" היא נקבעת על ידי פסיכיאטר מומחה ובמידת הצורך גם על ידי שילוב אנשי מקצוע נוספים, כפי הנדרש.

במסגרת ההליך הפלילי, חוות דעת של פסיכיאטר תדון בכשירות המשפטית בעת ביצוע העבירה, בכשירות משפטית לעמידה לדין, בהערכת מסוכנות, בעריכת תסקיר קורבן ובנושאים נוספים.

במסגרת ההליך האזרחי, חוות דעתו של הפסיכיאטר יינתנו לרוב בתיקי נזיקין בהם יש צורך להעריך את תפקודו של הנבדק ובמידת הצורך לקבוע את נכותו הנפשית.

כמו כן, לעיתים חוות הדעת תעסוק בנושאי אפוטרופסות וכשירות לכתיבת/חתימת צוואות.

להבדיל מההליך הפלילי שרובו מתנהל בפני רשויות האכיפה ו/או ביתי המשפט בערכאותיהם השונות, ההליך האזרחי יתנהל במסגרת תביעות מול ביטוח לאומי, משרד הביטחון או חברות הביטוח.

הערכת מסוכנות

הערכת מסוכנות משמעותה ניסיון להעריך ולנבא מהו הסיכוי שהפוגע ימשיך לפגוע בנפגע תחת נסיבות מסוימות, ומה חומרת הפגיעה או מהן משמעויותיה.

תחום זה מתפתח בשנים האחרונות בעולם כולו ובישראל בפרט. הערכת מסוכנות הינה הניסיון המקצועי להעריך את הסיכוי שאדם מסוים יבצע פשע כלשהו בעתיד, כנגד אחרים או כנגד עצמו.

במרבית המקרים מדובר באדם אשר ביצע בעברו עבירת מין, סמים, אלימות במשפחה ו/או פשע אחר.

הערכת המסוכנות אותה יכתבו מומחי ה"פורום הפלילי" תסייע בביצוע הערכה האם נדרשת הרחקתו של אדם מהחברה, אם כן באיזה אופן ולמשך איזו תקופת זמן.

אדם אשר הוערך כבעל רמת מסוכנות גבוהה, יורחק במרבית המקרים מהקהילה. כאשר הערכת המסוכנות הינה בינונית או נמוכה, הפעולות שיינקטו יהיו במטרה לאפשר טיפול ושיקום.

הערכת המסוכנות תורמת במקרים אלו למוסדות המדינה כמו גם למשפחתו של האדם וסביבתו הקרובה לקביעת אופן ההתנהלות הנכון ביותר במצב, על מנת להביא לשילוב האדם בחברה.

דוגמאות למקרים בהם נדרשת הערכת מסוכנות

  • בגירים השוהים בבתי כלא או במסגרת אשפוזית.
  • הורים החשודים בהכאת ילדיהם.
  • ילדים החשודים בתקיפת הוריהם.
  • אסירים או עצורים המבקשים חופשה או קבלת טיפול פסיכולוגי.
  • בני נוער המצויים במסגרות טיפוליות, חינוכיות או בבתי כלא עקב מצבי אלימות משפחה או מחוצה לה, שימוש בסמים, עבירות מין, עבירות רכוש, או שילוב כל אחד מהללו עם מצבי הפרעה נפשית.

הערכת המסוכנות נמצאת בתחום מומחיותם של אנשי מקצוע שונים: ביניהם פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים מומחים, קרימינולוגים קליניים ופסיכולוגים.

הערכת מסוכנות למניעת אלימות במשפחה

הערכת מסוכנות במשפחה משמעותה ניסיון להעריך ולנבא מהו הסיכוי שהפוגע ימשיך לפגוע בקורבן תחת נסיבות מסוימות, ומה חומרת הפגיעה או מהן משמעויותיה. יש לציין, כי מדובר בכלי חשוב גם כאשר הקורבן אינו מבקש אותו, שכן לא פעם מצמצם הקורבן מיוזמתו את חומרת הפגיעה עקב אלימות במשפחה או מתעלם מסימני אזהרה הקיימים בפניו.

חוות דעת פסיכיאטרית באמצעות "הפורום הפלילי", בנושא הערכת מסוכנות עשויה לכלול חלק מהפרמטרים הבאים ו/או אלמנטים נוספים:

ראשית, בדיקת אלימות בהווה ובעבר – סוג האלימות המופנית כעת? מה קרה בתקופה האחרונה? האם הפוגע אלים כלפי אחרים? האם קיימים איומים לפגיעה?

אם כן, האם האיומים הינם קונקרטיים והאם הם חדשים או ישנים? מהי תדירות האיומים. והאם הם מומשו?

שנית, בדיקת מאפייני הרקע של הפוגע – היסטוריה נפשית, היסטוריה של התמכרות, תיקים במשטרה, גישה לנשק, מחלות נפשיות וגופניות, תרופות, מצב תעסוקתי ועוד.

מצבו הנפשי של הפוגע – מאפיינים פסיכולוגיים של הפוגע, הן בתוך עצמו והן בסיטואציה הזוגית. מאפייני הדינאמיקה הזוגית – מה חווה כל אחד מבני הזוג ומה הוא עשה או נמנע מלעשות.

מצב בן המשפחה הנפגע – האם הנפגע מבקש לבצע שינוי, האם הנפגע חש סכנה לעצמו או לסביבתו? האם הרחקת הפוגע תהווה פתרון יעיל?

תהליך הבדיקה

תהליך ההערכה והאבחון באמצעות מומחי "הפורום הפלילי" כולל ראיון קליני ואיסוף אינפורמציה ממקורות שונים כגון כתב האישום, תסקיר עובד סוציאלי וכיוצא באלו. לעתים נעשה שימוש במבחנים פסיכולוגיים שונים.

תהליך הערכת המסוכנות אומד את אישיותו של הנבדק, מצבו הנפשי בהווה ותנאי גדילתו.

לצד אלו, בשנים האחרונות מושם דגש בביצוע הערכת המסוכנות גם על התנאים הסביבתיים של הנבדק: מידת המעורבות של משפחתו בחייו או קיומם של קשרים חברתיים משמעותיים וחיוביים אחרים, אפשרויות פרנסה ומצב כלכלי, הערכת גורמי לחץ נוספים ועוד.

משתנים חשובים בקביעת רמת המסוכנות הם המידה בה האדם מודע לקיומם של דחפיו התוקפניים, ומידת המוכנות שלו להיכנס לתהליך טיפולי.

תהליך ההערכה הינו סבוך, ולכן פעמים רבות מערב מספר אנשי מקצוע, המביאים ליידי ביטוי כל אחד את תחום מומחיותו.

הפסיכיאטר מעריך את המצב הנפשי בהווה, הפסיכולוג מאפיין את אישיות האדם ואת הדינאמיקה של התפתחות ההתנהגות המסוכנת, והעובד הסוציאלי מספק את המידע על התנאים הסביבתיים והמשפחתיים שהינם כאמור בעלי השפעה על המידה בה ניתן להביא לשיקום והשתלבות חברתית.

טיפול בהתמכרויות

התמכרות אינה נושא המקבל תשומת לב נרחבת. ההתמכרות מעלה קונוטציות שליליות וזוכה בדרך כלל ליחס של הכחשה או התעלמות. אולם, בחלוף הזמן ועם ההתפתחויות המטאוריות בתחומים שונים בחברה המערבית, נראה, כי אין מי שאין לו 'התמכרות' משלו.

אורח החיים המודרני מביא עימו השלכות רבות, חלקן הרסניות, כאשר ההתמכרויות השונות מתחלקות בעיקרן לשני סוגים: התמכרות לחומרים והתמכרות להתנהגות.

  • התמכרות לכימיקלים – כגון קפאין, סיגריות, סמים, אלכוהול וכו'.
  • התנהגות התמכרותית – כגון התמכרות למשחקי מחשב, התמכרות לקניות, התמכרות למין לרבות איסוף חומר פורנוגרפי, רכישת אביזרים ועוד, התמכרות להימורים, קלפטומניה, התמכרות לאינטרנט, התמכרות למזון, התמכרות לאקסטרים, התמכרות למשככי כאבים (חוקיים), התמכרות לעבודה וכו'.

הדרכים השונות שפותחו לטיפול בהתמכרויות מנסות, באמצעים שונים, לנתק את האדם המכור ממקור התלות.

ההשלכות הרבות שיש להתמכרות על חיי האדם המכור הינן הרסניות, ולרב אינן מצטמצמות לחייו הפרטיים, אלא גם על משפחתו ועל קרוביו, חבריו ויקיריו. כאשר השימוש באלכוהול/סמים משתלט על כל תחום אחר בחיים, או ההתמכרות להימורים מביאה עימה מחירים כספיים כבדים, תהליך איטי של טיפול בהתמכרויות אלו עשוי להשיב את האדם למסלול חיים תקין ומאוזן.

תהליך הטיפול בהתמכרות הינו תהליך ארוך וסבוך, ולכן פעמים רבות מערב מספר אנשי מקצוע, המביאים לידיי ביטוי כל אחד את תחום מומחיותו.

מחקרים כיום מעידים כי מקורותיה של התמכרות נובעים מתורשה, סביבה והקשר ביניהם.

הצוות המקצועי בפורום הפלילי רוצה להעניק לך הזדמנות חדשה לחזור לעצמך, לקבל אנרגיה, לפתוח דף חדש ולהצליח להשתלב בחברה.

עריכת חוות דעת פסיכיאטריות לקראת גיוס שרות או שחרור משירות צבאי

במהלך הבדיקה הפסיכיאטרית מתקבלים פציינטים הזקוקים להערכה פסיכיאטרית הנוגעת לשירותם הצבאי הסדיר ו/או במילואים, אם לגיוס ואם לשחרור. במסגרת הבדיקות מבוצעת הערכה של- בעיות חברתיות, קשיים בזהות ובהשתייכות שעלולות להקשות על תפקוד צבאי ובחינת קושי נפשי משמעותי, אם קיים.

בסופה של הבדיקה והאבחון המקצועי של המומחה ב"פורום הפלילי" יתקבל אישור ובו הערכה, בין הייתר, של הקשיים או הצורך לגיוס בכדי שגורם צבאי יוכל להחליט על התאמה לשירות.

הצוות המקצועי בפורום הפלילי לרבות המומחים המשמשים בתפקדי קב"ן בשירות מילואים יעניקו לך המלצה רפואית לוועדה הרפואית של צה"ל, בהשגת פטור משירות צבאי או בהוכחות יכולות אישיות המצדיקות גיוס.