פורום פלילי

ראיות פורנזיות ובדיקות מעבדה

פעמים רבות כחלק מקו ההגנה של הנאשם זקוקים עורכי הדין לביצוע בדיקות מעבדה בתחומים השונים, כגון:

  • זיהוי והשוואת חומרים
  • השוואת DNA
  • השוואת סוגי דם
  • זיהוי ואפיון חומרים ביולוגים ונוזלי גוף (בדיקות שתן, דם, רוק, רקמות, נוזלי זרע ועוד)
  • בדיקות בדים, סיבים וטקסטיל
  • זיהוי חומרי נפץ ואמצעי חבלה ועוד

השירותים הפורנזיים הינם כלי מרכזי ביכולתו של עורך הדין ליצר לנאשם קו הגנה לגבי תרחישים אפשריים והטלת ספק בעקבות ניתוח הממצאים.

אולם לא די בכך, לצד הטכנולוגיה הקיימת היום, עדין ישנה חשיבות עליונה למומחה אשר עומד מאחורי ניתוח הממצאים ומתן הסברים ופרשנות ראויה בבית המשפט לצורך בניית קו הגנה לנאשם.

לראיות הפורנזיות יש לייחס חשיבות עליונה מאחר ומדובר בראיות אובייקטיביות אשר מהוות קו הגנה שלא ניתן לסתור אותו.

יש לקחת בחשבון את אופן ביצוע הבדיקה, הן אם מדובר בבדיקות אשר בוצעו בזירה או במעבדה.

לכל ביצוע בדיקה יש פרוטוקולים קבועים וידועים אשר על מבצע הבדיקה לעמוד בהם על מנת שלא ניתן יהיה לסתור את אופן ביצוע הבדיקה בבית המשפט.

לצד זה יש חשיבות עליונה למומחה אמין ובעל יכולת שכנוע אשר אמון על הסבר ומתן חוות דעת ועדות מול בית המשפט לעניין ההסברים והפרשנות של הממצאים הפורנזיים והראיות.

השילוב של מעבדות מקצועיות ובעלת אמצעיים טכנולוגיים מתקדמים לצד מומחה אמין, מקצועי ובעל שם יהוו עבור הלקוח קו הגנה ראוי.