הפורום הפלילי מספק את השירות של  זיהוי קורבנות, פושעים ונעדרים על סמך חומר גנטי (רוק / דם / תאי זרע / תאי גוף ), קביעת או שלילת קרבה ביולוגית בין אנשים.

לא פעם נדרש מומחה הפורום הפלילי ליתן חוות דעתו הנגדית לחוות דעת משטרת ישראל אשר קבעה כי הנאשם הוא אשר ביצע את הכנת והטמנת מטען החבלה במסגרת מלחמות "ארגוני הפשיעה".

לעיתים ניתן אכן לשלול ו/או להחליש את משקלה / אמינותה של חוות הדעת המפלילה.